» Premakni desno « Z uporabo te funkcije premiknete naloženo skupaj z areo v desno stran tako da vam ni potrebno neposredno uporabljati miškinega kazalca. Ponavljate to toliko krat koliko je potrebno da boste prepričani da je naloženo (slika,besedilo,število itn) na odgovarajučem vam mestu.