» Premakni dol « Z uporabo te funkcije premiknete naloženo skupaj z areo navzdol stran tako da vam ni potrebno neposredno uporabljati miškinega kazalca. Ponavljate to toliko krat koliko je potrebno da boste prepričani da je naloženo (slika,besedilo,število itn) na odgovarajučem vam mestu.